Testudo hermanni

Je li čančara pravi ljubimac za Vas?

Osnovne informacije o držanju kornjača

Svaka životinja ima pravo živjeti život blizak prirodi, čak i kada se brine o njoj. Smatram okrutnošću prema životinjama tjerati divlju životinju na način života koji joj je potpuno nepoznat u svom prirodnom staništu. Držanje i briga o egzotičnim životinjama očito zahtjeva puno više truda nego držanje pasa. Naravno, prirodno stanište se nikada ne može prenijeti 1:1 u uvjete ljudske skrbi, zbog čega uvijek postoje određena ograničenja. No, upravo je zato važno da mi, kao odgovorni vlasnici kućnih ljubimaca, učinimo sve kako bismo našim oklopnim četveronošcima pružili okruženje što bliže prirodi! Za takav uzgoj i njegu vaše će vam kornjače zahvaliti zdravim, sretnim i dugim životom, te po potrebi i brojnim potomstvom.

Prečesto ljudi kupuju životinju iz hira ne razmišljajući puno o povezanim obvezama.

Rezultat:

 • Pogrešan smještaj
 • Pogrešna prehrana
 • Nepravilna njega i opskrba

  Svima bi trebalo biti jasno da to dugoročno ne može dobro proći...

Osobito unutarnje bolesti nisu vidljive i obično se kod kornjača pokažu tek kada je već prekasno. Nažalost, također je slučaj da, ako se kornjače loše drže, one ne umiru odmah, već su doslovno odnjegovane u smrt godinama!

Zakonom zaštićena vrsta u Hrvatskoj i šire!

Čančara (Testudo hermanni) u Republici Hrvatskoj je zakonom zaštićena vrsta životinje. Zaštita je određena Pravilnikom o zaštiti pojedinih vrsta gmazova (Reptilia), Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine, temeljem članka 13. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 30/94 i 72/94).
Prema ovom zakonu pojedina biljna i životinjska vrsta koja ima zaštitu Države je vrsta koja je ugrožena ili rijetka. Strogo je zabranjena svaka radnja kojom je se ometa i uznemiruje u njenom prirodnom životu i slobodnom razvoju (rastjerivanje, proganjanje, hvatanje, držanje, ozljeđivanje i njegovo ubijanje, te oštećivanje njihovih gnijezda ili legla i obitavališta). Zabranjeno je i prikrivanje, prodaja, kupnja i otuđivanje ili pribavljanje na drugi način zaštićene biljke i životinje, kao i njegovo prepariranje. Za svaku prouzročenu štetu nedopuštenim radnjama u odnosu na ovu zaštićenu životinjsku vrstu, a prema članku 1. Pravilnika o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na čančari utvrđena je kazna u visini od 4.000,00 kn. Ova vrsta kornjače nije zaštićena samo na nacionalnoj, već i na internacionalnom nivou (CITES) i za njeno držanje morate imati posebnu dozvolu nadležnog ministarstva.

Prije nabave treba biti upoznat

Svatko tko drži, pazi ili se brine o životinji, mora:

 • Životinju hranjiti, njegovati i smjestiti primjereno u skladu s njezinom vrstom i potrebama,
 • ne smije ograničavati sposobnost životinje da obavlja radnje primjereno svojoj vrsti na način da joj se uzrokuje nepotrebna bol, patnja ili šteta,
 • mora imati znanje i vještine potrebne za pružanje odgovarajuće prehrane, njege i prilagođavanja ponašanja za životinju.

Za uspješno držanje i razmnožavanje kornjača potrebno je, osim zdravog osjećaja odgovornosti i ozbiljnog zanimanja za hobi, posjedovati i znanje i iskustvo. Međutim, potonje se može postići samo vježbom. Svaki držatelj kornjača počinje s malim, čini greške na početku i uči iz njih. Razvijate vlastite metode i trikove za ovu i onu temu. Ipak, ne smijete zanemariti razmjene s drugim držateljima kornjača! Konkretno, osjetljivijim vrstama nije ni približno tako lako oprostiti manje početne poteškoće kao vrstama koje su manje zahtjevne!

Ako netko razmišlja o nabavci životinje, uzgoj i skrb primjerena vrsti i ponašanju moraju uvijek biti na prvom mjestu. Zato prije kupnje treba prikupiti što više informacija, filtrirati ih, temeljito proučiti i prije svega razmijeniti ideje s drugim vlasnicima kako bi se premostio početni nedostatak iskustva!

Gdje i kako smjestiti čančare na način koji odgovara vrsti?

Držanje životinja što je moguće primjerenije vrsti može se odvijati samo u ograđenom prostoru na otvorenom jer životinje trebaju dobro strukturirano i prostrano okruženje, a neke važne posebnosti mogu se odvijati samo na otvorenom. Nadalje, životinje trebaju UV-B zračenje od pravog sunca kako bi zdravo rasle ili ostale zdrave, jer kornjače trebaju UV-B zračenje kako bi mogle proizvesti vitalni vitamin D3, koji podržava skladištenje kalcija u oklop i koštano tkivo. Osim toga, sunce općenito sprječava bolesti i neophodno je za dobrobit životinja.

Ako na vašim geografskim širinama nema mediteranske klime, ali su temperature i sunčani sati znatno niži i ima više oborina, vi kao odgovorni vlasnici morate povećati temperature i ljeto učiniti dužim i intenzivnijim, a time i produljiti kornjačama aktivne faze.

Što raditi po hladnom/kišnom vremenu?

Staklenici su se ovdje pokazali korisnima, jer još uvijek osiguravaju toplu i suhu okolinu u hladnim i kišnim danima, u proljeće i jesen. Također morate biti svjesni da grupi kornjača treba malo više prostora.

Kao odgovoran držatelj kornjača, trebali biste također osigurati da se različite vrste i podvrste ne križaju! Ako se to dogodi, “čisti” genetski materijal pojedine vrste i podvrste je zauvijek izgubljen - a to svakako ne bi trebalo biti u interesu ozbiljnog uzgajivača!

Opće informacije o kornjačama

Iz evolucijske perspektive, kornjače se gotovo nisu vizualno promijenile od svoje pojave u razdoblju trijasa - prije više od 200 milijuna godina. Oni su pravi relikti iz pretpovijesnih vremena i nastanjivale su Zemlju prije dinosaura, preživjele njihovo izumiranje i nepokolebljivo se uzdigle do današnjih dana.

Drevna kornjača (Proganochelys), od koje potječu sve postojeće (današnje) kornjače, pokazivala je amfibijski način života, tj. za razliku od danas živućih kornjača, ona je još uvijek ovisila o vodenom staništu.

U evoluciji su se uz vodene i barske kornjače razvile i kopnene kornjače. Trenutno se pretpostavlja da se morske kornjače nisu razvile od kornjača u vodi, već od onih koje su već imale kopneni način života, odnosno živjele su na kopnu. U skladu s tim, došlo je do modifikacije udova tako da su postali slični veslu ili peraji.

Kornjačama je bila potrebna čitava vječnost da se rašire Zemljom i prilagode najrazličitijim staništima. To im je dalo veliku raznolikost s ukupno preko 300 postojećih vrsta.

Kao najveći grabežljivac na zemlji, ljudi su uspjeli gotovo istrijebiti ova jedinstvena stvorenja u vrlo kratkom vremenu. Mnogim vrstama već prijeti izumiranje i stoga su na rubu da zauvijek nestanu s ovog planeta.

Srećom, kornjače su danas zaštićene kao vrsta, što posebno ograničava trgovinu njima. Međutim, većina vrsta je kritično ugrožena u svojim prirodnim staništima iz sljedećih razloga:

 • Promjena/uništavanje staništa
 • Rasprostranjena i neuviđavna poljoprivreda
 • Sve veće širenje prometne mreže

Zbog teške ugroženosti njihovih prirodnih staništa velika je odgovornost na nama kao čuvarima ove iskonske životinjske vrste!

Ako se uništavanje staništa nastavi ovim tempom, sasvim je moguće da se mnoge od već visoko ugroženih vrsta u bliskoj budućnosti više neće nalaziti u svom prirodnom staništu, već samo u ustanovama za njegu ljudi i/ili u zoološkim ustanovama.